LH Math Maze

Gra Maze 'n Math

LH Math Maze (Maze 'n Math):

Zebrać kilka z placu czerwonym (Użyj strzałek): jeśli liczba jest mniejsza niż kwadratowy wystąpienia kolejnej liczby na placu będzie suma tych dwóch liczb i, jeśli nie więcej, na placu będzie różnica między tymi liczbami. Jeśli liczby są równe, plac jest pusty. Weź wszystkie numery z pola.

Wszystkie najlepsze gry online. Bohaterowie Gatunki Tagi