Gra alias w Internecie

Gra Alias

alias (Alias):


Klawisz W - skok, A - idź w lewo, S - aby użyć Tackle (zwykle + lub + D), D - idź w prawo, spacja - skok, myszki do celowania, lewy przycisk myszy - strzał.

Nie masz żadnych gier, w których grał.
Jeszcze zakładki.