Zakładki

kierownik supermarketu

Gra Supermarket Manager

kierownik supermarketu

Supermarket Manager

Disney Princess w supermarkecie, konwencjonalne menedżerowie pracują w niepełnym wymiarze - musi być postrzegane i widać niezapomniane widowisko w supermarketach grze Manager.