Zakładki

wygnany król null

Gra The Exiled King

wygnany król null

The Exiled King

Mark i Linda - potomkowie rodziny królewskiej, ich daleki krewny był królem. null Bohaterowie nie chciał pamiętać tej strony uporządkować swoje historie, bo mój dziadek nie był najlepszym władcą, ludzie nie mogli tolerować jego tyranii i wygnany z królestwa. null Wygnany król mieszkał w zamku Berto i umarł samotnie. null To było sto lat temu, ale od tego czasu zamek wędruje ducha wygnaniu, nie mógł, niezależnie od powodów, aby się uspokoić i obecnie stwarza problemy dla każdego, kto stara się żyć w zamku. null Kolejnymi właścicielami postanowił rozstać się z tym problemem i nazwał naszych bohaterów, że rozmawiał z duchem pokrewieństwa i stwierdził, że trzyma. null Wybierz postać w grze wygnanego króla, który ośmiela się komunikować z duchem i pomóc mu w tej trudnej sprawie. null