Zakładki

Animacja puzzle

Gra Animation Puzzle

Animacja puzzle (Animation Puzzle ):

Chcesz rozwiązać proponowanego zagadki? Następnie uruchom grę i wykonaj ruchy pocisku. Pocisk porusza się na boisku we wszystkich kierunkach, więc trzeba zorganizować wszystkie szczegóły, dzięki czemu obraz zachowuje swoje pierwotne położenie starannie i konsekwentnie wykonywać zadania, aby wygrać.